[ Mouton, moi jamais ! ]

[ Mouton, moi jamais ! ]